Pesničkárka, textárka. Lyric-pop.

ČO MÁME NOVÉ

sa dozviete aj na Facebooku

© Jana a ja