top of page

Brečtan (Mars)

rásť začína

v podhubí pod lístím stína 
hlavy tým

čo nevidia 
že rásť začína

s hnilobou splýva 
 

nezmrzol v tom kúsku zeme

čo mu dali 
nezmrzol celý

korene zostali 
 

liali doňho lieky a chlorofyl 
liali doňho lieky a chlorofyl 


ilúzie

že máš slobodnú vôľu 
nechať bohov

nech ho vytrhnú 
 

ilúzie

že máš slobodnú vôľu 
nechať ich rozhodnúť 
 

najbližším bohom

je mars

bottom of page