top of page

Každý deň

každý
každý deň
každý deň je
každý deň je svetový
každý deň je svetový deň
každý deň je svetový deň niečoho
ak budeme svetoví
tisíc stodva dní
budeme už
navždy

každý
každý sen
každý sen je
každý sen je skutočný
každý sen je skutočný sen
každý sen je skutočný sen niekoho
ak budeme skutoční
tisíc stodva dní
budeme už
navždy

bottom of page