top of page

Na veky vekov (Gwenda)

sleduje ťa

kým v potoku voda zmýva

špinu panského poľa z tvojich šiat

a zo šiat tvojich detí

sleduje ťa

ako v noci ticho dýchaš

je sám diabol

potme ti hryzie lýtka

je sám diabol

potme ti hryzie lýtka

za opaskom dieťaťa dýka

prach čo dýcha

v ľudskej koži

chce dobýjať

prach čo býva

v ľudskej koži

raz dodýcha

za opaskom dieťaťa dýka

a tvoja krv na veky vekov slobodná

a tvoja krv na veky vekov slobodná

bottom of page